Η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στο πως οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικά εργαλεία όπως ένα πρωτόκολλο …

Η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στο πως οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικά εργαλεία όπως ένα πρωτόκολλο καθοδήγησής για να τους βοηθήσουν να αναλάβουν δράσεις στο μαθησιακό τους ταξίδι. Θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη της ενεργού ακρόασης και της αποτελεσματικής απορίας προκειμένου να αποσαφηνίσουν το όραμα τους, του στόχους και τα εμπόδια. Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο, θα οικοδομήσουν επίσης αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους τους.

Αποτελέσματα των Μαθημάτων

Μέσα από αυτό το κεφάλαιο, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μία σφαιρική εικόνα πρακτικών δεξιοτήτων και θα καταλάβουν τη σημασία τους όπως:
  • Ενεργή ακρόαση
  • Αποτελεσματική απορία
  • Η σημασία της γλώσσας του σώματος
  • Διαρθρωτική σκέψη
  • Ομαδική εργασία σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο καθοδήγησης

Διδακτικές Μέθοδοι

Ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών τμημάτων για 180 λεπτά διαιρεμένα ως εξής:
  • Μία παρουσίαση PowerPoint με πληροφορίες για το αντικείμενο που διδάχτηκε για περίπου 60 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένων βίντεο κλιπ για να αποσαφηνίσουν το θέμα.
  • Σύντομες πρακτικές ασκήσεις και προβληματισμός για περίπου 30 λεπτά.
  • Καθοδηγητικές συζητήσεις, δύο φορές για περίπου 60 λεπτά (30 λεπτά κάθε συζήτηση).
  • Προβληματισμός στο τέλος του μαθήματος, 15 λεπτά.
  • Διάλειμμα για καφέ για 15 λεπτά.

 

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2019-1-IS01-KA202-051157

Powered by Institute of Entrepreneurship Development (iED).

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel