Μαθήματα

Welcome to the Women Making Waves Academy!

 If you are reading this sentence that probably means that you are ready to take an extra step next on your knowledge, and “dive into” the real world and upgrade your knowledge, for which we congratulate you for!  

As a first step of your learning journey, you should fill out a Pre self-assessment questionnaire, which you can find here! The aim of this questionnaire is to evaluate your skills prior the course! Following, by the end of the learning process, you will fill out the same evaluation questionnaire (post self-assessment) to compare and understand your progress! You will be able to share your results, through your profile with other learners & trainers! You can download and test your skills!  

Once completed, please take a screenshot of your graph using the Lightshot Tool and upload the URL of it on your profile, to share your progress with the Community! 

 

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2019-1-IS01-KA202-051157

Powered by Institute of Entrepreneurship Development (iED).

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel