Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για κάποιον που ξεκινάει να χτίζει την καριέρα …

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για κάποιον που ξεκινάει να χτίζει την καριέρα του ή επιθυμεί να προοδεύσει περισσότερο. Η σκληρή δουλειά και οι δύσκολες δεξιότητες δεν είναι τα μόνα χαρακτηριστικά που έχουν σημασία σε αυτού του είδους την ανάπτυξη. Αυτήν η ενότητα σκοπεύει να αναδείξει τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ανάπτυξη καριέρας και παρέχει κάποιες πρακτικές να εφαρμόσετε αν επιθυμείτε να την αυξήσετε. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EI) αναφέρεται στη δυνατότητα κάποιου να προσδιορίσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, καθώς επίσης και τα συναισθήματα των άλλων. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι επομένως όχι μόνο μία πραγματική κατασκευή, αλλά και ένας τρόπος επεξήγησης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που υπάρχουν με άλλα ονόματα, όπως Συναισθηματικός Δείκτης Νοημοσύνης (EQ), Συναισθηματική Συνείδηση, Επίγνωση, Συναισθηματική Ενσυναίσθηση κλπ.

Αποτελέσματα Μαθημάτων

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα:
  • Μάθουν για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη σημασία της.
  • Κατανοήσουν τα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης τους.
  • Εξερευνήσουν νέους τρόπους να βελτιώσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους.
  • Μάθουν για τη σύνδεση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη κι ένα επαγγελματικό περιβάλλον.
  • Μάθουν κάποιες συμβουλές για να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη στην εργασία.
  • Εξασκήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

Διδακτικές μέθοδοι

Θεωρητικές μέθοδοι (90 λεπτά):
  • Μία παρουσίαση PowerPoint με πληροφορίες για τη συναισθηματική νοημοσύνη γενικά (στοιχεία, συστατικά, επίπεδα) και τρόπους (πρακτικές, τεχνικές, ιδέες) για την ανάπτυξη κι αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο προσωπικά όσο κι επαγγελματικά.
Πρακτικές μέθοδοι (90 λεπτά):
  • 1 ομαδική δραστηριότητα (30 λεπτά), στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ομάδες.
  • 1 ατομική δραστηριότητα (30 λεπτά), ο στόχος της οποίας είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και να αυξήσουν τα συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης τους.
  • 1 τεστ (30 λεπτά), μέσα από το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους και να πάρουν αποφάσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους.

 

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2019-1-IS01-KA202-051157

Powered by Institute of Entrepreneurship Development (iED).

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel