Η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στην κατανόηση του τι είναι αποτελεσματική ηγεσία, και του πως μπορεί να …

Η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στην κατανόηση του τι είναι αποτελεσματική ηγεσία, και του πως μπορεί να προκαλέσει μεγάλη επιρροή και να μετασχηματίσει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ηγέτες είναι σημαντικοί για όλα τα τμήματα ενός οργανισμού, συγκεκριμένα επειδή η διαχείριση και η ηγεσία πηγαίνουν χέρι-χέρι, το οποίο τελικά βοηθάει στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Οι καλές ηγετικές ικανότητες είναι στην κορυφή της λίστας των ηγετικών ιδιοτήτων στις οποίες οι υπεύθυνοι προσλήψεων πρέπει να συγκεντρώνονται όταν προσλαμβάνουν υποψήφιους ή όταν οι διευθυντές προωθούν ηγέτες από το εσωτερικό του οργανισμού. Αυτό το κεφάλαιο θα βοηθήσει να διδαχτούν οι γυναίκες τις κριτικές ικανότητες και στρατηγικές που χρειάζονται για να αποκτήσουν μια νέα άποψη σχετικά με τις προκλήσεις. Κάτι τέτοιο θα δώσει σαφήνεια σε μία κατάσταση πρόκλησης, ενώ επίσης θα ενισχύσει τη σοφία και θα ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση. Τελικά, όλη αυτή η γνώση θα συμπληρώσει κάθε άλλη και τα περιεχόμενα των άλλων κεφαλαίων, επιτρέποντας στις γυναίκες να έχουν βαθύτερη επίγνωση του εαυτού τους κι έτσι να είναι ενδυναμωμένες στο χώρο εργασίας.

Αποτελέσματα Μαθημάτων

Στο τέλος του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα:
  • Έχουν μία σφαιρική εικόνα των πιο σημαντικών διαχειριστικών και ηγετικών δεξιοτήτων.
  • Μάθουν για τα διαφορετικά είδη ηγεσίας και τις νέες διαχειριστικές τάσεις.
  • Γνωρίζουν ποιες δεξιότητες κάνουν έναν καλό ηγέτη.
  • Συζητήσουν πως οι γυναίκες στην ηγεσία φέρνουν καλύτερες επιχειρηματικές αποδόσεις.
  • Ενισχύσουν και βελτιώσουν τη γνωστική τους ευελιξία.
  • Οικοδομήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης για να επιλύουν προβλήματα στο χώρο εργασίας.
  • Μάθουν πως να διαπραγματεύονται σε διαπολιτισμικές καταστάσεις.
  • Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διαχείριση συγκρούσεων και θα τις μετατρέπουν σε συνεργασία.
  • Μάθουν πως να διαχειρίζονται πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές ομάδες.
  • Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια εργασιακή κουλτούρα της αίσθησης του ανήκειν, της διαφορετικότητας κι αποκλειστικότητας.

Διδακτικές μέθοδοι

Στο κεφάλαιο 4, η ενεργητική μάθηση θα χρησιμοποιηθεί για να κινήσει το ενδιαφέρον στους εκπαιδευόμενους και να τους δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό υλικό τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέσα από ατομικές κι ομαδικές ασκήσεις. Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν περισσότερο, να μάθουν περισσότερα και να καταφέρουν περισσότερα μέσω της συνεδρίας, διασφαλίζοντας ότι κατακτούν και μαθαίνουν αποτελεσματικά τη γνώση και τις δεξιότητες που είναι προγραμματισμένες για αυτό το κεφάλαιο. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, οι εκπαιδευτές θα έχουν μία παρουσίαση PowerPoint που θα χρησιμεύσει σαν νήμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αυτό το κομμάτι θα έχει μια διάρκεια περίπου 90 λεπτών. Το πρακτικό κομμάτι, το οποίο θα έχει επίσης μια διάρκεια περίπου 90 λεπτών, θα είναι χωρισμένο σε ομαδικές κι ατομικές ασκήσεις. Επιπροσθέτως, θα υπάρχει ένα διάλειμμα για καφέ που θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλοεπιδράσουν και να γνωριστούν καλύτερα.

 

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2019-1-IS01-KA202-051157

Powered by Institute of Entrepreneurship Development (iED).

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel